Testování netěsností

Testování malých součástek, bombing test

Hledání netěsností ve vakuových zařízeních héliovým hledačem. Provádění analýz vakuových zařízení kvadrupólovým analyzátorem.