Difuzní vývěvyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Pro Vaši aplikaci vám nabízíme olejové difuzní vývěvy značky HSR vycházejicí z osvědčené a spolehlivé konstrukce výrobku firmy Balzers.

Olejové difuzní pumpy se uplatňují pro aplikace vyžadujicí velké čerpací rychlosti v oblasti vysokého vakua, s požadavkem na robustnost a spolehlivost čerpacího systému. Jedná se např. o procesy v oblasti zpracování kovů, povlakování, čerpací systémy vakuových pecí nebo laboratorní zařízení.

Difuzní olejové vývěvy firmy HSR se vyrábějí s niminálním připojovacím rozměrem od DN 40 do DN 1000, s možnostíí jak vodního tak vzduchového chlazení.