Kryogenní vývěvyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Nabízime Vám kryogenní vývěvy firmy HSR, které jsou známe svou kvalitou a spolehlivosti.

Kryovývěvy se svým principem řadí mezi sorpční vývěvy. Plyn tedy vývěvou neprochází, ale je vázán přímo na určitý prvek vývěvy. Využívány jsou zejména principy kryokondenzace, kryoadssorpce případně kryotraping. S ohledem na fakt, že kryovývěva nepotřebuje pro svojí funkci žádné medium (chladící kapalina je mimo vakuovou část vývěvy), je hlavní předností tohoto typu vývěvy snížení rizika kontaminace čerpaného prostoru. Kryovývěvou lze dosáhnout extrémně nízkých tlaků (pod 10-10 Pa) a poměrně velkých čerpacích rychlostí. Čerpací rychlost kryovývěvy je dána počtem molekul dopadajících na jednotku plochy za jednotku času a je v řádu desítek litrů na každý cm2 - podle druhu čerpaného plynu.

Kryovývěvy nejsou vhodné pro čerpání z atmosférického tlaku a obtížně čerpají plyny jako je vodík, helium nebo neon.

Kryovývěvy se uplatňují zejména v technologii povlakování tenkými vrstvami, naprašovacích aparaturách, částicových urychlovačích apod.

Více informací

http://hsr.li/EN/Products/CryogenicPumps/tblid/73/Default.asp