Turbomolekulární vývěvyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Turbomolekulární vývěva patří do kategorie transportních vývěv a svou konstrukcí připomíná turbínu. Čerpací systém tvoří statorové a pohyblivé rotorové disky s lopatkami, které se otáčejí tak, aby byla obvodová rychlost rotorových disků srovnatelná s rychlostí molekul plynu. Vývěvy čerpají tudíž v oblasti molekulárního proudění, a pro svoji funkci potřebují být doplněny v čerpacím systému primární vývěvou. Turbomolekulární vývěvy se vyrábějí s rozsahem čerpacích rychlostí od 10l/sec až do ca 4000l/sec. Vývěvy mají vysoký kompresní poměr (může být až 109 pro N2) a některé mohou dosahovat mezního tlaku <= 10-10hPa (mbar). Konstrukčně je nejčastější provedení s tzv. hybridním uložením rotoru, který je v tomto případě uložen na jedné straně v kuličkovém ložisku a na druhém konci v ložisku magnetickém, nebo se jedná o provedení s magneticky levitovaným rotorem. Turbomolekulární vývěva se využívá jak v průmyslových odvětvích, tak ve vědě a výzkumu pro získávání čistého vakua bez uhlovodíků. Pokud si nejste jisti s výběrem vhodnéhu typu, kontaktujte nás.


Více informací

https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/vacuum-generation/turbopumps/Video