Vakuové měrkyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Ve většině případů, potřebujeme pro správnou funkci, kontrolu a bezpečnost vakuového systému, znát hodnoty tlaku v jeho kritických částech.

Důležitými kritérii pro výběr vhodné měrky jsou především:

  • Měřicí rozsah
  • Přesnost a opakovatelnost měření
  • Chemické složení měřeného média (agresivní/korozivní/inertní plyny)
  • Požadovaný výstupní signál (analog/digital)
  • Vliv okolního prostředí, zejména prostředí s ionizujicím zářením

S výběrem vhodného vakuometru firmy Pfeiffer Vacuum vám rádi poradíme.


Více informací

https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/measurement-analysis/measurement/